việt

Giới thiệu về video 3E dự án (Introduction to the 3E Project video):

[vimeo 88729508 w=500 h=281]

3E dự án tờ rơi (Brochure)

bản tin (Newsletter – Vol 1)

đèn tờFact Sheets Icon thông tin (Lighting Fact Sheet)

Máy nén khí tờ thông tin (Air Compressors Fact Sheet)

Hệ thống nước nóng tờ thông tin (Hot Water Systems Fact Sheet)

Hệ thống sưởi ấm, thông gió và Điều hòa không khí (HVAC) tờ thông tin (HVAC Fact Sheet)

Thiết bị văn phòng tờ thông tin (Office Equipment Fact Sheet)

Lạnh tờ thông tin (Refrigeration Fact Sheet)

Tờ thông tin về cách sử dụng năng lượng hiệu quả: Các tiệm bánh (Bakery Fact Sheet)

.

Nghiên cứu trường hợp (Case Studies)

Video:
[vimeo 89287199 w=500 h=281]
Video:
[vimeo 88964396 w=500 h=281]

.

Năng lượng hiệu quả Video (Energy Efficiency Videos)

nước nóng (Hot Water)
[vimeo 88964398 w=500 h=281]

máy tính (Computers)

[vimeo 88964397 w=500 h=281]